QECON, spol. s r.o. JE AKREDITOVANÝ SLOVENSKÝ CERTIFIKAČNÝ ORGÁN.

Akreditáciu získal u medzinárodne uznávanej autority SNAS (Slovenská národná akreditačná služba). SNAS je signatárom Mnohostrannej dohody EA (Európska spolupráca pre akreditáciu), ILAC (Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií) a IAF (Medzinárodné fórum pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní.


Spoločnosť QECON, spol. s r.o. je organizácia so širokou pôsobnosťou na celom území Slovenska s možnosťou uplatnenia sa vo všetkých odvetviach. Bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti systémov manažérstva a všetky činnosti, ktoré vykonáva, poskytuje pre svojich zákazníkov a partnerov v zmysle kréda „Služby v mene kvality“.