QECONQENCO

Systém manažérstva kvality
Vzor certifikátuSystém manažérstva kvality

Komplexný prístup riadenia organizácie pri výrobe alebo poskytovanej službe

Systém manažérstva kvality (SMK) využívajú organizácie vtedy, ak potrebujú deklarovať svoju schopnosť trvalo poskytovať produkt alebo službu v požadovanej kvalite. Konečným cieľom SMK je neustále zvyšovanie spokojnosti existujúcich i budúcich zákazníkov.
Certifikačná značka pre systém manažérstva kvality