QECONQENCO

Spoločnosť QECON, spol. s r. o.

QECON, spol. s r.o. je akreditovaný slovenský certifikačný orgán. Akreditáciu získal u medzinárodne uznávanej autority SNAS Slovenská národná akreditačná služba. SNAS je signatárom Mnohostrannej dohody EA (Európska spolupráca pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní, Mnohostranného dohovoru ILAC (Medzinárodná spolupráca pre akreditáciu laboratórií) o vzájomnom uznávaní a Mnohostrannej dohody IAF (Medzinárodné fórum pre akreditáciu) o vzájomnom uznávaní.
Spoločnosť QECON, spol. s r.o. - organizácia so širokou pôsobnosťou na celom území Slovenska a s možnosťou uplatnenia sa vo všetkých odvetviach. Bola založená za účelom poskytovania služieb v oblasti systémov manažérstva a všetky činnosti, ktoré vykonáva, poskytuje pre svojich zákazníkov a partnerov v zmysle kréda „Služby v mene kvality“.IAF