QECONQENCO

Udelené certifikácie

| 1 2 3 4 5 6 7 | >>
BÁLSOS - Zlieváreň, s.r.o., KOMJATICE

Výroba odliatkov, tepelné spracovanie, mechanické opracovanie, zváranie
ISO 9001:2015
Bán s.r.o., RIMAVSKÁ SOBOTA

Výroba a predaj prívesných vozíkov
ISO 9001:2015
Centrum sociálnych služieb Horelica, ČADCA

Poskytovanie sociálnych služieb v domove sociálnych služieb, zariadení pre seniorov, špecializovanom zariadení a poskytovanie služby včasnej intervencie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov v platnom znení
ISO 9001:2015
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, SEBEDÍN-BEČOV

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a občanov vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a telesným postihnutím.
ISO 9001:2015
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, DUBOVÁ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, DUBOVÁ

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
ISO 9001:2015
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, BREZNO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, BREZNO

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu
ISO 9001:2015
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SÉNIUM, BANSKÁ BYSTRICA Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb SÉNIUM, BANSKÁ BYSTRICA

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu
ISO 9001:2015
| 1 2 3 4 5 6 7 | >>