QECONQENCO

Udelené certifikácie

| 1 2 3 4 5 6 7 | >>
BÁLSOS - Zlieváreň, s.r.o., KOMJATICE

Výroba odliatkov, tepelné spracovanie, mechanické opracovanie, zváranie
ISO 9001:2008
Bán s.r.o., RIMAVSKÁ SOBOTA

Výroba a predaj prívesných vozíkov
ISO 9001:2008
diviz, s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA diviz, s.r.o., BANSKÁ BYSTRICA

Organizovanie školení, seminárov a kurzov, reklamná činnosť Automatizované spracovanie dát
ISO 9001:2008
DOLIS s.r.o. DOLIS s.r.o.

Polygrafická výroba. Grafické práce. Príprava a výroba podkladov pre tlač.
ISO 9001:2008

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb BUKOVEC, SEBEDÍN-BEČOV

Poskytovanie sociálnych služieb pre seniorov a občanov vo veku od 50 rokov s demenciou rôzneho typu etiológie a telesným postihnutím.
ISO 9001:2008
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, DUBOVÁ Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Hron, DUBOVÁ

Poskytovanie sociálnych služieb zdravotne postihnutým občanom s telesným a zmyslovým postihnutím a občanom, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby
ISO 9001:2008
Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, BREZNO Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb LUNA, BREZNO

Poskytovanie služieb sociálnej starostlivosti seniorom a zdravotne postihnutým občanom s duševnými poruchami celoročnou formou pobytu
ISO 9001:2008
| 1 2 3 4 5 6 7 | >>