QECONQENCO

Čo ponúkame

Certifikačný orgán QECON, spol. s r.o. ponúka:

Certifikáciu systémov manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001:2016

Čím sme iní

Vo flexibilnom prístupe k našim existujúcim i potencionálnym zákazníkom a v komplexnosti poskytovaných služieb. Slogan, Služby v mene kvality, sa premieta do praxe aj tým že, ponúkame našim zákazníkom a obchodným partnerom riešiť ich zavedený manažérsky systém pomocou modulárneho software, ktorý im uľahčí a sprehľadní manipuláciu nie len s dokumentmi, ktoré vyžaduje ich zavedený systém manažérstva, ale aj s ich vlastnou firemnou administratívou. Takto chceme uľahčiť ich každodennú prácu a prispievať ku trvalému a neustálemu zvyšovaniu kvality u našich obchodných partnerov.Spoločnosť QECON, spol. s r.o.